Meld inn ny måler

Vennligst oversend en av følgende informasjoner dersom bedriften ønsker å melde inn en ny måler:

1. Faktura fra nettselskapet (for- og bakside av faktura)

2. Brev fra netteier som varsler om at dere må velge strømleverandør til en måler

3. Et bilde av måleren der målernummeret fremkommer tydelig

Vennligst angi hvilket selskap, med tilhørende organisasjonsnummer, som skal registreres som abonnent på måleren. Vedlegg også kontaktinformasjon som Elkraft kan benytte dersom det blir behov for dette.

Oversend informasjon til: kundeservice@elkraft.no

Bli kontaktet
Close

      Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.

        Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg for en uforpliktende samtale.