Forvaltning

Prisen på strøm varierer kraftig gjennom året, noe som medfører vanskeligheter for kundene å vite når og hva man skal velge - fastpris eller flytende.

For å kunne tilby den beste strømavtalen legger vi sammen alle våre forvaltningskunders forbruk i en stor kraftportefølje. Porteføljen blir da av den størrelsen som kreves for at vi skal kunne prissikre ved flere perioder gjennom året. Vi sprer strømkjøpet over tid for å minimere risikoen. Disse korte prissikringene eliminerer pristoppene som ofte forekommer på den nordiske kraftbørsen Nordpool, og gjør samtidig at strømprisen er markedstilpasset.

Ved å delta i denne forvaltningsporteføljen kan også mindre og mellomstore strømkunder oppnå samme fordeler som de store strømforbrukerne.