Nettleie

Alle som bruker strøm i Norge er knyttet til det norske overføringsnettet. Nettselskapene har monopol innenfor sitt geografiske område, og strømkunder har derfor ikke mulighet til å velge hvilket nettselskap de vil bruke.

Nettleien består av en fast del og en variabel del og skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, samt bidra til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.
Fastledd: Fastbeløpet på nettleien er uavhengig av strømforbruket, og baseres på hvilken tariff måleren ligger på.
Energiledd: Energileddet er en pris du betaler pr kwh som er forbrukt.
Effektledd: Noen tariffer har også et effektledd. Det vil si at man betaler for den timen i løpet av en gitt periode, hvor man bruker mest strøm. Den høyeste effekten betaler man for hele perioden, enten pr måned eller på årsbasis.

Elkraft AS tar hånd om og kontrollerer nettleiefakturaen for våre kunder, og sender deg en samlet faktura for både strøm og nettleie. Vi er også en rådgiver med tanke på tariffvalg, måleroppsett og effektoptimering for å redusere dine nettleiekostnader.