Miljø

Opprinnelsesgaranti - med fokus på miljøet

Ved kjøp av opprinnelsegaranti er du sikret at for hver kWh forbrukt energi på ditt anlegg blir det produsert tilsvarende mengde energi hos en kraftprodusent med fornybar produksjon.

Ordningen gir deg som forbruker mulighet til å støtte fornybar produksjon og du får et garantibevis som viser at det produseres fornybar energi tilsvarende 100 % av din bedrifts strømforbruk.