Miljø

Opprinnelsesgaranti - med fokus på miljøet

Ved kjøp av opprinnelsegaranti er du sikret at for hver kWh forbrukt energi på ditt anlegg blir det produsert tilsvarende mengde energi hos en kraftprodusent med fornybar produksjon.

Ordningen gir deg som forbruker mulighet til å støtte fornybar produksjon og du får et garantibevis som viser at det produseres fornybar energi tilsvarende 100 % av din bedrifts strømforbruk.

Varedeklarasjon 2013

Tall fra NVE viser at andelen fornybar elektrisitet i det norske kraftforbruket falt til 13 % i fjor, ned fra 20 % i 2012. Dette er inkludert kjøp og salg av opprinnelsesgarantier. Hele 54 % av forbruket i 2013 kom fra fossile brensler og 33 prosent fra kjernekraft. Tallene står i sterk kontrast til andelen fornybart i Norges kraftproduksjon, som var på 98 % i fjor. Årsaken er at kraftprodusenter selger opprinnelsesgarantier ut av landet, mens det dessverre er få nordmenn som kjøper slike garantier pr i dag. Derfor teller ikke den kraften som det blir eksportert garantier for i den norske energimiksen.

Les mer om varedeklarasjon på NVE sine sider…

Varedaklarasjon 2013

Klikk på bildet for større visning