Energioppfølging med ELKRAFT-EOS

I 2009 kom standarden NS16001 som omhandler energiledelse. Med Elkrafts energioppfølgingssystem blir energiledelse enkelt og effektivt! ELKRAFT-EOS gir kontroll over strømforbruket på ditt bygg, lokale eller avdeling. Det er et helautomatisk og nettbasert energioppfølgingssystem som gir deg:

 • Fokus på forbruk og kostnader år etter år
 • Full oversikt over strømforbruk, vannforbruk, oljeforbruk etc.
 • Faste forbruksrapporter daglig, ukentlig, månedlig eller årlig
 • Tilgang til ferdige rapportmaler
 • Skreddersydde rapporter med nærmest ubegrensede muligheter
 • Alarmer ved unormalt energiforbruk
 • Budsjettverktøy uten store kostnader eller arbeidsinnsats fra driftspersonell
 • Mulighet til å starte ENØK-arbeidet uten særlige investeringer
 • Oppfyller kravet for å kunne søke om tilskudd fra Enova
 • Et komplett bilde over organisasjonens CO2-utslipp
 • Et komplett miljøregnskap hvert år
 • Oversikt og kontroll som vil kunne føre til betydelige besparelser

Alle forbruksdata og rapporter vil være tilgjengelige via Internett, samt vil kunne sendes automatisk til alle aktuelle i din organisasjon.

I takt med økende miljøbevissthet ønsker man svar på spørsmål om hva slags energi som brukes, hvor, hvordan, når og hvor mye. Disse spørsmålene vil besvares med energioppfølgingssystemet til Elkraft AS.

Benytter du ELKRAFT-EOS på ditt næringsbygg, vil du også kunne få hjelp av Elkrafts rådgiverteam til å komme i gang med energieffektiviserende tiltak på dine lokaler.

www.elkraft-eos.net
Ditt komplette system for energioppfølging